aeroview

Sa Canova är en 1500 m lång, fantastisk orörd sandstrand, belägen mellan Son Serra de Marina och Colonia de Sant Pere. 1991 blev området officiellt utsett till naturskyddsområde av Parlament de les Illes Balears tack vare det stora antalet arkeologiska fornlämningar och mångfalden i det unika växt- och djurlivet. Genom naturreservatet strömmar vattendraget Torrent de na Borges som utmynnar i en våtmark där de flesta djur- och fågelarterna i den baleariska skärgården har sitt hem. Denna vackra, oexploaterade strand består av finkorning sand, med snäckor och stenar på sina ställen. Lutningen mot havet är mild, vegetationen utgörs till största delen av pinjeträd och buskmark såsom tistel, rosmarin och iris. Förutom ett fåtal små, övergivna hus och några stigar, är landskapets ekologiska rikedom helt orörd. Kustremsan består av sand och stenar och är mycket långgrund, så sjöfarare rekommenderas att inte att närma sig kusten för att undvika att gå på grund. De närmaste hamnen är Club Nàutic Serra Nova, belägen 1,6 sjömil västerut.